Oikeustiede:tuomarin kyselyoikeus ja -velvollisuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tuomarin kyselyoikeus ja -velvollisuus

tuomarin kyselyoikeus ja -velvollisuus
Definition Tuomarin kyselyoikeudella tarkoitetaan tuomioistuimen, käytännössä sen puheenjohtajan, oikeutta esittää asianosaisille tai heidän avustajilleen taikka asiamiehilleen kysymyksiä, joiden tarkoituksena on täsmentää riidan kohdetta ja sitä, mistä kaikesta asianosaiset ovat keskenään eri mieltä. Tietyissä tilanteissa tuomarilla on tähän nimenomainen velvollisuus, jolloin puhutaan tuomarin kyselyvelvollisuudesta. Kyselyoikeuden käyttö on käytännössä tuomarin tärkein tapa harjoittaa aineellista prosessinjohtoaan. Riita-asioissa tuomarin kyselyoikeuden käyttö on tärkeätä etenkin valmistelussa.
Explanation

Jos asianosaisen kirjallinen tai suullinen lausuma havaitaan riita-asian valmistelussa joltakin osin epäselväksi tai puutteelliseksi, tuomarin on tehtävä hänelle asian selvittämistä varten tarpeelliset kysymykset (OK 5:21.2). Tuomarin on puututtava kysymysten avulla asiaan esimerkiksi silloin, kun on epäselvää, onko asianosaisen tarkoituksena vedota johonkin mainitsemaansa tosiseikkaan oikeustosiseikkana, todisteena tai ainoastaan jutun taustaseikkana. Jos vastaaja ilmoittaa kiistävänsä kanteen, on tuomarin selvitettävä, onko vastaajan tarkoituksena kiistää kanteessa esitettyjen seikkojen paikkansapitävyys tai kannevaatimuksen juridinen peruste vai haluaako hän kenties vedota johonkin vastatosiseikkaan.

Tuomarilla on kyselyvelvollisuus myös pääkäsittelyssä, jos asianosaisen lausuma on epäselvä tai ristiriitainen (OK 6:2a.2). Tuomioistuin voi myös muutoin kuin kysymysten muodossa eli huomautuksilla tai viittauksilla taikka asianosaisia informoimalla pyrkiä selvittämään asiaa. Tuomari voi käyttää kyselyoikeuttaan myös oikeuskysymysten käsittelyssä.
Additional Information
Kirjoittaja: Jyrki Virolainen

Related Concepts

Sources

EIF-IV, p. 725-727

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:tuomarin kyselyoikeus ja -velvollisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomarin kyselyoikeus ja -velvollisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →