Oikeustiede:subsumptio

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

subsumptio | subsumtio | vastaavuus
oikeusteoria

subsumptio
subsumtio
vastaavuus
Definition oikeudellisen faktapremissin eli oikeustosiseikkojen alistaminen oikeudellisen normipremissin alle siten, että normipremissin ja faktapremissin yhdistelmä määrää jutun oikeudellisen lopputuloksen
Explanation Jotta määrättyä oikeusnormia voidaan soveltaa ratkaistavana olevaan tapaukseen, tulee normin oikeustosiseikaston sisältävän kielellisen ilmauksen ja tapauksen faktojen riittävästi vastata toisiaan, olivatpa ne näytettyjä tai todistustaakkanormien nojalla oletettuja tosiasioita. Päätöksen normipremissin ja faktapremissin (tai -premissien) keskinäinen vastaavuus on arvioitava vertailemalla, jolloin subsumption eli vastaavuuden toteamiseksi on usein tarpeen ensin antaa jutun faktoille oikeudellinen luonnehdinta eli kvalifikaatio. Monet oikeustosiseikastot sisältävät faktakuvauksia, jotka edellyttävät tosiseikkojen punnintaa tai arvottamista tahi tulkintaa oikeusjärjestyksen erilaisten oikeusnormien valossa. Esimerkiksi sen arvioiminen, onko tietynlainen ajotapa tietyissä keliolosuhteissa törkeää liikenteen vaarantamista, edellyttää, että tuomari tutkii ehkä suurtakin joukkoa tieliikennelainsäädännön oikeusnormeja. Subsumptio on olennainen osa oikeudellista ratkaisuheuristiikkaa ja justifikaatiota. Subsumptiota harkitessaan päätöksentekijä ei ainoastaan vertaa toisiinsa faktoja ja oikeustosiseikastoa suhteessa faktat/kielellinen ilmaus, sillä hän tuota arvioidessaan jo tietää, mitä eri normien mukaan erilaisista oikeudellisista vaihtoehdoista olisi seurauksena. Tosin kielteinen kannanotto subsumoitavuuteen saattaa johtaa samaan tulokseen kuin myönteinen, milloin päättäjä turvautuu analogiapäätelmään. Voidaan sanoa, että oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa tulkitaan faktoja ja normeja suhteessa toisiinsa, ja ajatus kulkee heilurin tavoin eri vaihtoehtojen kesken ilman, että ajatuksellisia subsumptio operaatioita olisi juurikaan mahdollista ohjailla oikeuslähde- ja laintulkintaopin yleisin säännöin.
Additional Information
Kirjoittajat: Hannu Tapani Klami ja Raimo Siltala

Related Concepts

Sources

AarnioA1989, KlamiH1990

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.12.2020: Oikeustiede:subsumptio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:subsumptio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →