Oikeustiede:sijoitusvakuutus

  Tieteen termipankista

  sijoitusvakuutus

  sijoitusvakuutus
  Määritelmä 1) muu henkivakuutus kuin sellainen vakuutus, jonka mukaiset etuudet maksetaan ainoastaan kuoleman sattuessa; 2) henkivakuutus, joka on otettu sijoittamistarkoituksessa
  Selite Henkivakuutus, josta vakuutuskorvaus maksetaan vain vakuutetun kuoleman johdosta, on kuolemanvaravakuutus. Vakuutussopimuslain (543/1994, VakSopL) 2 §:n mukaan muut yksilölliset henkivakuutukset ovat sijoitusvakuutuksia. Sijoitusvakuutus voi olla luonteeltaan elämänvaravakuutus, jolloin vakuutuskorvaus maksetaan, mikäli vakuutettu on elossa tiettynä ajankohtana. Sijoitusvakuutus voi myös olla kuolemanvaravakuutuksen ja elämänvaravakuutuksen yhdistelmä. Sijoitusvakuutuksiin kuuluvat myös yksilölliset eläkevakuutukset. Sen sijaan VakSopL 2 §:ssä tarkemmin määritellyt virallisesti tunnustetut ammatilliset lisäeläkejärjestelmät ja muut ryhmävakuutuksena pidettävät eläkevakuutukset eivät ole laissa tarkoitettuja sijoitusvakuutuksia. Sijoitusvakuutus-käsitettä voidaan käyttää myös epätäsmällisemmässä merkityksessä sellaisista vakuutuksista, joiden ottamisen tarkoituksena on nimenomaan varojen sijoittaminen tai ainakin säästäminen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Norio-TimonenJ2018, s. 11

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:sijoitusvakuutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sijoitusvakuutus.)