Airaksinen&al2018

From Tieteen termipankki

AIRAKSINEN, MANNE – PULKKINEN, PEKKA – RASINAHO, VESA: Osakeyhtiölaki I, 3., uudistettu painos. Alma Talent 2018.