Oikeustiede:puolisoiden omaisuuden erottelu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

puolisoiden omaisuuden erottelu

puolisoiden omaisuuden erottelu
Definition parisuhteen päättyessä toimittava osapuolten varallisuussuhteiden selvittely
Explanation Erottelulla tarkoitetaan ensiksikin avioliiton päättyessä toimitettavaa puolisoiden varallisuussuhteiden selvittelyä silloin, kun puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Toiseksi omaisuuden erottelulla tarkoitetaan avoliiton päättyessä avopuolisoiden omistussuhteiden selvittelyä sellaisissa tapauksissa, joissa avopuolisoiden väleihin sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (26/2011).

Aviopuolisoiden omaisuuden erotteluun sovelletaan yleensä samoja menettelysääntöjä kuin ositukseen. Erottelun tärkein tavoite on selvittää, mitä kumpikin puoliso omistaa. Jos puolisot omistavat jotakin omaisuutta yhdessä, on yhteisomistussuhde puolison vaatimuksesta purettava erottelussa. Erottelussa selvitetään myös puolisoiden yhteiset velat. Jos avioehtosopimus on syynä siihen, ettei puolisoilla ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, voidaan erottelua avioliittolaissa säädetyin edellytyksin sovitella. Sovittelu tarkoittaa, että puolison omaisuutta määrätään avio-oikeuden alaiseksi. Tästä seuraa, että tällaisen omaisuuden arvo on määritettävä ja puolison velat katettava.

Erottelu voidaan toimittaa sovintoerotteluna tai toimituserotteluna. Sovintoerottelua koskevat samat muotovaatimukset kuin sovinto-ositustakin. Toimituserottelun toimittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja, jonka toimivaltuudet ovat samat kuin toimitusosituksessa. Esimerkiksi jos yhteisomistussuhdetta ei voida purkaa tai sovittelussa määrättyä tasinkoa suorittaa omaisuutta myymättä, pesänjakaja voi pyytää tuomioistuimelta lupaa omaisuuden myymiseksi. Erotteluun haetaan muutosta kuten ositukseenkin.

Avopuolisoiden välinen omaisuuden erottelu toimitetaan samojen periaatteiden mukaan kuin aviopuolisoiden välinen erottelu. Nytkin erottelussa tärkein tehtävä on selvittää, mitä kumpikin osapuoli omistaa. Lisäksi yhteisomistussuhteet puretaan, jos osapuoli sitä vaatii. Jos erottelusta ei päästä sopimukseen, sen toimittamista varten tuomioistuin määrää pesänjakajan. Jakaja toimittaa erottelun siten kuin perinnönjaosta on säädetty. Kun jakaja on määrätty toimittamaan erottelu avoliiton päättymisen johdosta, hänen toimivaltaansa kuuluu myös ratkaista osapuolen hyvitysvaatimus yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta. Omaisuuden erottelua ja hyvitysvaatimusta koskevaa jakajan ratkaisua voidaan moittia kuten perinnönjakoa.
Additional Information
Kirjoittaja: Pertti Välimäki

Related Concepts

Sources

Aarnio&Helin1992, s. 192, RautialaM1950, s. 286, SaarenpääA1992, s. 117, KangasU2013, s. 386

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.3.2020: Oikeustiede:puolisoiden omaisuuden erottelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:puolisoiden omaisuuden erottelu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →