Oikeustiede:presidentin esteellisyys ja estyneisyys

  Tieteen termipankista

  presidentin esteellisyys ja estyneisyys

  presidentin esteellisyys ja estyneisyys
  Määritelmä tasavallan presidentin henkilöön liittyvät seikat, jotka estävät presidenttiä osallistumasta hallitusvallan käyttämiseen
  Selite

  Tasavallan presidentin ollessa tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäviään, presidentin sijasta päätösvaltaa käyttää pääministeri. Presidentin sijainen ei voi hoitaa ministerin tehtäväänsä, mutta toisaalta hän voi käyttää presidentin valtaoikeuksia yhtä laajasti kuin presidenttikin. Koska sijaisuudet vuoden 1919 HM:n kaudella johtuivat presidentin ulkomaanmatkoista ja olivat lyhytaikaisia, sijaiset eivät käytännössä ole ryhtyneet yhteiskuntapoliittisesti merkittävien päätösten tekoon.

  Esteen vallitessa tasavallan presidentti ei voi käyttää valtaoikeuksiaan. Vuoteen 1991 oli sääntönä, että presidentti ilmoitti estyneisyydestään aina matkustaessaan ulkomaille. Valtiosääntötoimikunnan esityksestä menettelykäytäntöä muutettiin niin, että presidentti ilmoittaa estyneisyydestä vain siinä tapauksessa, että ulkomaanmatkan aikana on järjestettävä presidentin esittely Suomessa.

  Jos presidentti pysyvästi estyy hoitamasta presidentintointa esimerkiksi pitkäaikaisen vakavan sairauden johdosta, tämä johtaa presidentin toimikauden ennenaikaiseen päättymiseen. Uusi presidentti valitaan niin pian kuin mahdollista (PeL 56 ja 59 §)

  Perustuslaki ei sisällä säännöksiä presidentin esteellisyydestä. Muutaman kerran tasavallan presidentit ovat katsoneet olevansa sellaisessa suhteessa ratkaistavaan asiaan, että he ovat pidättäytyneet päätöksenteosta: K. J. Ståhlberg katsoi olevansa esteellinen ratkaisemaan erästä KHO:n nimitysasiaa, ja U. K. Kekkonen katsoi olevansa estynyt hoitamasta presidentin tehtävää päätettäessä presidentin toimikauden jatkamista tarkoittaneen lain vahvistamisesta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:presidentin esteellisyys ja estyneisyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:presidentin esteellisyys ja estyneisyys.)