Oikeustiede:perintösopimus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

perintösopimus

perintösopimus
Definition sopimus, joka koskee elossa olevan henkilön jäämistön jakamista tämän kuoltua
Explanation Positiivinen perintösopimus. Perintösopimukset jaetaan positiivisiin ja negatiivisiin perintösopimuksiin. Positiivisella perintösopimuksella pyritään perittävän vielä eläessä sopimaan kaikkia osapuolia eli perittävää ja myös tulevia perillisiä sitovalla tavalla perinnön jakamisesta. Koska perintökaaren mukaan perittävä voi määrätä pätevällä tavalla jäämistöstään vain testamentilla (testamenttimonopoli), ei testamenttausoikeuden rajoittamiseen tähtääviä sopimuksia nykyisin (toisin kuin aiemmin) pidetä pätevinä.

Negatiivinen perintösopimus. Jos perintösopimuksen johdosta perittävän valta määrätä testamentilla omasta omaisuudestaan on suurempi kuin mikä se muutoin olisi, ei sellainen sopimus ole ristiriidassa perintökaaren testamenttia koskevien säännösten kanssa. Perittävän eläessä voi jokainen luopua oikeudestaan perintöön. Tällaista luopumista nimitetään negatiiviseksi perintösopimukseksi. Nimitys on vanha, mutta yhä käytössä, vaikka se ei enää vastaa voimassa olevan perintökaaren sisältöä.

Sopimus kolmannen henkilön jäämistöstä. Jos perilliset sopivat keskenään perittävän eläessä vastaisen jäämistön jaosta, on sellainen sopimus perittävää loukkaava ja vailla vaikutusta. Perillisasemassa oleva henkilö ei voi myöskään pätevästi määrätä omasta tulevasta osuudestaan perittävän jäämistössä. Oikeustoimi, jolla perillinen perittävän eläessä myy tai lahjoittaa tulevan perintöosuutensa, on pätemätön.
Additional Information
Kirjoittaja: Urpo Kangas

Related Concepts

Sources

AarnioA1967, Aarnio&Kangas2016, s. 688 ss., SaarenpääA1980b

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.5.2020: Oikeustiede:perintösopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perintösopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →