Oikeustiede:perinnöstä luopuminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

perinnöstä luopuminen

perinnöstä luopuminen
Definition tahdonilmaisu, jolla perillinen torjuu perinnön joko perittävän eläessä tai tämän kuoltua
Explanation Luopumisen toteuttaminen. Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä (ennakkoluopuminen) on määrämuotoinen, kirjallinen oikeustoimi. Oikeuskirjallisuudessa ennakkoluopumista on kutsuttu negatiiviseksi perintösopimukseksi. Ennakkoluopuminen tapahtuu yleensä siten, että perillinen hyväksyy perittävän tekemän testamentin.

Perinnöstä on mahdollista luopua myös perittävän kuoltua (jälkiluopuminen). Perittävän kuoltua luopuminen voi tapahtua joko aktiivisin toimenpitein tai siten, että perillinen laiminlyö perinnön vastaanottamisen. Laiminlyönnin johdosta perillisen perintöoikeus vanhenee kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta.

Luopumisen oikeusvaikutukset. Jos luopuminen on tapahtunut perittävän eläessä, rintaperillisellä on luopumisesta huolimatta oikeus saada jäämistöstä lakiosansa, jollei hän ole saanut luopumisestaan kohtuullista korvausta, jollei hänen puolisolleen testamentin tahi jälkeläiselleen lain tai testamentin nojalla tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta.

Perittävän kuoleman jälkeen perillinen voi luopua perinnöstään vastikkeettomasti. Perittävän kuoltua annettu luopumistahdonilmaisu sitoo sisältönsä mukaisesti myös lakiosaperillistä. Luopuminen sitoo niin ikään luopujan velkojia, jos luopuminen tapahtuu joko ennen luopujaperillisen konkurssia tai myös konkurssin aikana viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen sai tiedon perittävän kuolemasta. Luopumismahdollisuus edellyttää kuitenkin sitä, ettei perillinen ole ottanut perintöä vastaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Urpo Kangas

Related Concepts

Sources

Aarnio&Kangas2016, s. 708 ss.

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.8.2020: Oikeustiede:perinnöstä luopuminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perinnöstä luopuminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →