Oikeustiede:parlamentaarinen äänestysjärjestys

  Tieteen termipankista

  parlamentaarinen äänestysjärjestys

  parlamentaarinen äänestysjärjestys
  Määritelmä äänestyksessä voittaa se ehdotus, joka saa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä
  Selite

  Äänestyksessä asetetaan vastakkain kaksi ehdotusta kerrallaan. Viimeisessä äänestyksessä voittanut ehdotus on toimielimen kanta. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään parlamentaarisesti, samoin yhdistyksen kokouksessa ja kunnan toimielimessä.

  Käytetyt lähteet: Suomen perustuslaki (731/1999) 41 §, eduskunnan työjärjestys 60 - 63 §, yhdistyslaki (503/1989) 27 §, kuntalaki (365/1995) 59 §
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Kulla

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SaraviitaI2011, s. 401, Harjula&Prättälä2012, s. 516-522

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:parlamentaarinen äänestysjärjestys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:parlamentaarinen äänestysjärjestys.)