ArvidssonN2011

    Tieteen termipankista

    ARVIDSSON, NIKLAS: Aktieägaravtal. Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar. Thomson Reuters 2011.