Oikeustiede:ordre public

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ordre public

ordre public
ordre public -periaate
ehdottomuusperiaate
oikeusjärjestyksen perusteet
kotimaisen oikeuden perusteet
public policy
negatiivinen ordre public
positiivinen ordre public
ordre public international
ordre public universel
ordre public vraiment international
transnational public policy
Definition ordre public -periaate on kansainvälisen yksityisoikeuden yleinen periaate, jonka mukaan oikeusjärjestyksen perusteita eli keskeisimpiä oikeusjärjestykseen sisältyviä arvoja ja perusperiaatteita tulee voida suojata ulkomaisen oikeuden vaikutuksilta
Explanation Ranskankielinen ilmaisu ordre public tarkoittaa karkeasti suomennettuna julkista tai yleistä järjestystä. Sen voidaan katsoa tarkoittavan jokaisen valtion oikeusjärjestyksen perustavanlaatuisinta ja loukkaamatonta osaa. Puhutaan oikeusjärjestyksen perusteista eli keskeisimmistä oikeusjärjestykseen sisältyvistä arvoista ja perusperiaatteista. Ordre public-periaatteella on sekä aineellisoikeudellinen että prosessuaalinen ulottuvuus. Aineellisoikeudellisesti tuomioistuin voi ehdottomuusperiaatteen nojalla jättää soveltamatta lex causaeksi todetun vieraan valtion lain säännöksen, jos säännöksen soveltaminen johtaisi tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaiseen tulokseen. Tällöin puhutaan ns. negatiivisesta ordre public’sta eli ehdottomuusperiaatteesta.

Aineellisoikeudellisesti voidaan puhua myös ns. positiivisesta ordre public’sta. Tällöin valtio turvaa oikeusjärjestyksensä perusteita ulkomaisen oikeuden vaikutuksilta säätämällä tietyt kansallisen lakinsa säännökset sovellettavaksi silloinkin, kun oikeussuhteeseen muutoin sovelletaan vieraan valtion lakia. Puhutaan suoraan sovellettavista säännöksistä, josta oikeuskirjallisuudessa käytetään myös nimityksiä kansainvälisesti pakottavat säännökset, lois de police ja välittömästi sovellettavat säännökset (règles d’application immédiate).

Prosessuaalisesta näkökulmasta ordre public-periaatteen nojalla tuomioistuin voi kieltäytyä tunnustamasta ja täytäntöönpanemasta ulkomaisia päätöksiä ja tuomioita, jos tunnustaminen ja täytäntöönpano olisivat vastoin tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen perusteita. Angloamerikkalaisissa maissa ilmiöstä käytetään nimitystä public policy. Käsitteitä ordre publicja public policy käytetään usein synonyymeinä, mutta niiden välillä on löydettävissä myös merkityseroja.
Additional Information
Kirjoittaja: Iina Tornberg

Related Concepts

Sources

BogdanM2012b, s. 214-257, BogdanM2008, EskoT1993, HartleyTC1997, HelinM2013, s.71-77, Klami&Kuisma2000, LaliveP1986, LiukkunenU2012, MillsA2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 4.4.2020: Oikeustiede:ordre public. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ordre public.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →