Oikeustiede:omaisuudensuojan pörssiyhtiökriteeri

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

omaisuudensuojan pörssiyhtiökriteeri

omaisuudensuojan pörssiyhtiökriteeri
Definition omaisuudensuojaa oikeushenkilöihin kohdistuvana perusoikeutena rajaava sääntö, joka korostaa suojan rajoittumista ensisijassa fyysisiin henkilöihin omistajina
Explanation Perustuslakivaliokunnan käytännössä on katsottu, että laissa asetettavien velvollisuuksien koskiessa pörssiyhtiöitä tai muita varallisuusmassaltaan huomattavia oikeushenkilöitä, lainsäätäjän liikkumavara on omaisuudensuojan näkökulmasta lähtökohtaisesti suurempi kuin silloin, kun sääntelyn vaikutukset muodostuisivat hyvin välittömiksi oikeushenkilön taustalla olevien luonnollisten henkilöiden asemalle (PeVL 34/2000 vp , s. 2, PeVL 61/2002 vp , s. 3-4, PeVL 45/2005 vp, s. 3/I, ja PeVL 10/2007 vp, s. 2). Valiokunta on niin ikään katsonut, että mitä etäämpänä oikeushenkilö on yksilöistä ja mitä vähäisempiä ja välillisempiä ovat ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset yksilöiden konkreettisiin taloudellisiin etuihin, sitä epätodennäköisemmin oikeushenkilöön kohdistuvat toimenpiteet voivat olla ristiriidassa perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan kanssa (PeVL 45/1996 vp , 2/II, ks. myös PeVL 17/1997 vp , s. 3/I).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

PeVL9/2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.1.2021: Oikeustiede:omaisuudensuojan pörssiyhtiökriteeri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omaisuudensuojan pörssiyhtiökriteeri.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg