Oikeustiede:ojitustoimitus

  From Tieteen termipankki

  ojitustoimitus

  ojitustoimitus
  Definition vesioikeudelliseen sääntelyyn liittyvä, maankuivatushanketta koskeva erityinen menettely
  Explanation

  Kuivatushankkeen edellytyksenä on, ellei ojittaminen ole mahdollista ilman viranomaisen myötävaikutusta, vesilain mukainen lupa sekä vähäisemmissä tapauksissa ojitustoimitus. Vesilain (589/2011) 5 luvun 2 §:n mukaan ojitustoimituksessa käsitellään muun muassa hanke, joka aiheuttaa tulva-alueen poistamisen tai pienentämisen taikka vesien virtaamissuunnan huomattavaa muuttumista, oja, joka on tehtävä maantien, rautatien, kaapelin, kaasuputken, vesijohdon, lämpöputken tai viemärin ym. alitse sekä ojitushanke, josta hyödynsaajat eivät voi sopia tai heitä on vähintään kolme (yhteinen ojitus).

  Ojitustoimitusta on haettava kirjallisesti asianomaiselta valtion valvontaviranomaiselta, joka antaa määräyksen toimitusmiehelle (5 luvun 31-32 §). Jos toimitusmies havaitsee, että ojitus tai sen yhteydessä toteutettava toimenpide edellyttää lupaviranomaisen lupaa, toimitusmiehen on kehotettava toimituksen vireillepanijaa hakemaan mainittua lupaa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

  Related Concepts

  Sources

  HolloE2014, PietiläJ1973

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Oikeustiede:ojitustoimitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ojitustoimitus.)