Oikeustiede:oikeusministeriön lainvalmisteluosasto/laajempi kuvaus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Mallinesilmukka havaittu: Malline:Ilmiö


Palaa takaisin käsitesivulle

Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto oli vuonna 1884 perustetun lainvalmistelukunnan perillinen. Vuonna 1923 lainvalmistelukunta liitettiin oikeusministeriöön, jossa se toimiston muodossa säilyi edelleen tosiasiallisesti pysyvänä komiteana. Vuonna 1960 oikeusministeriöön perustettiin erillinen osastopäällikön johtama lainsäädäntöosasto, jonka toimistona – jaostoihin jakautuneena – lainvalmistelukunta säilyi vuoden 1977 loppuun. Vuoden 1978 alusta lainsäädäntöosaston nimi muutettiin lainvalmisteluosastoksi ja lainvalmistelukunnan tilalle tuli kolme lainvalmisteluyksikköä: julkisoikeuden yksikkö, rikos- ja prosessioikeuden yksikkö sekä yksityisoikeuden yksikkö, joita johtivat apulaisosastopäälliköt lainsäädäntöjohtajina. Lainvalmisteluosastossa oli lisäksi tarkastustoimisto, jota johti lainsäädäntöneuvos toimistopäällikkönä. Lainvalmisteluosastoon perustettiin 1990-luvun alkupuolella uusi ETA-yksikkö Euroopan yhteisön lainsäädännön käännösten tarkastamista ja kääntämistä varten. Myöhemmin yksikön tehtävät laajenivat yleisemmin EU-asioihin.

Oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan oikeusministeriön tehtävänä on lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden aloilla. Sillä on myös yleistoimivalta muihin lainsäädäntöasioihin, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan. Lisäksi ministeriölle kuuluu valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta. Vastuu näiden tehtävien hoidosta oli aikaisemmin osoitettu ministeriön lainvalmisteluosastolle, jonka tehtävänä oli: 1) suunnitella ja valmistella lainsäädännöllä toteutettavia uudistuksia, 2) tarkastaa oikeusministeriöön valtioneuvoston ohjesäännön 30 §:n mukaan tarkastettavaksi toimitetut säädösehdotukset, 3) kehittää valtioneuvoston lainvalmistelua, 4) huolehtia EU-oikeudellisista neuvonta- ja asiantuntijatehtävistä, 5) yhteensovittaa ja tukea ministeriön kansainvälisten ja EU-asioiden hoitamista, 6) huolehtia ministeriötä koskevista kansainvälisistä tehtävistä siltä osin kuin vastuuta ei ole osoitettu muulle osastolle tai yksikölle sekä käsitellä Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat.

Lainvalmisteluosastoa johti osastopäällikkö, jolla oli ylijohtajan arvonimi. Osasto jakautui viiteen yksikköön, joita olivat julkisoikeuden yksikkö, rikos- ja prosessioikeuden yksikkö, yksityisoikeuden yksikkö, laintarkastusyksikkö sekä yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö. Osaston henkilöstömäärä oli noin 70, joka koostui muun muassa lainsäädäntöjohtajista, lainsäädäntöneuvoksista, neuvottelevista virkamiehistä, erityisasiantuntijoista, EU-asiantuntijoista, lainsäädäntösihteereistä, tutkijoista ja toimistohenkilöstöstä. Suuri osa osaston henkilöstöstä oli päätoimisia lainvalmistelijoita.