Oikeustiede:oikeusapu (tuomioistuinten välinen)

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeusapu (tuomioistuinten välinen)

oikeusapu (tuomioistuinten välinen)
Definition tuomioistuimen toiselle tuomioistuimelle vireillä olevassa oikeudenkäynnissä antama apu
Explanation

Asiaa käsittelevän tuomioistuimen on pääsääntöisesti itse huolehdittava kaikista asian vaatimista oikeudenkäyntitoimista. Tietyissä tilanteissa tuomioistuimet ovat kuitenkin velvolliset antamaan toisilleen oikeusapua. Tämä on mahdollista, jos asiaa käsittelevä tuomioistuin ei voi ryhtyä tähän prosessitoimeen tai jos oikeudenkäyntitoimen suorittaminen kyseisessä tapauksessa on käytännöllisempää suorittaa toisessa tuomioistuimessa.

Oikeusapu tulee tavallisimmin kyseeseen todistelumenettelyssä. Asianosaista tai todistajaa voidaan kuulla pääkäsittelyn ulkopuolella toisessa tuomioistuimessa esimerkiksi silloin, kun hän ei sairauden tai muun syyn vuoksi voi saapua pääkäsittelyyn taikka hänen saapumisestaan pääkäsittelyyn aiheutuu todisteen merkitykseen verrattuna huomattavia kustannuksia tai huomattavaa haittaa. Vastaavasti asiakirja voidaan esittää tai katselmus toimittaa toisessa tuomioistuimessa, jos sitä ei voida esittää tai toimittaa pääkäsittelyssä taikka sen esittäminen tai toimittaminen pääkäsittelyssä todisteen merkitykseen verrattuna aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai huomattavaa haittaa (ks. oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 56 ja 58 § sekä katselmus todistelukeinona).

Suomen tuomioistuimet ovat velvollisia antamaan ulkomaisille tuomioistuimille oikeusapua ja vastaavasti oikeutettuja tarvitsemaansa apuun kansainvälistä oikeusapua koskevien säännösten mukaisesti. Kansainvälistä oikeusapua tarvitaan useimmiten annettaessa haasteita ja asiakirjoja tiedoksi toisessa valtiossa asuvalle henkilölle, otettaessa vastaan todistelua toisessa valtiossa ja rikoksentekijän luovuttamisen yhteydessä.

Laajassa mielessä ilmausta oikeusapu on käytetty virka-avun synonyyminä. Oikeusapu saattaa myös tarkoittaa yksityisen avustamista oikeudenkäynnissä tai muutoin lakiasioissa (ks. julkinen oikeusapu).
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Jokela

Related Concepts

Sources

EIF-IV, s. 341-342, JokelaA2016, s. 298-302

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:oikeusapu (tuomioistuinten välinen). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusapu (tuomioistuinten välinen).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →