Oikeustiede:oikeus välttämättömään toimeentuloon

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

oikeus välttämättömään toimeentuloon

oikeus välttämättömään toimeentuloon
Definition jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on perusoikeutena subjektiivinen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon
Explanation Edellytyksenä subjektiivisen oikeuden syntymiselle on, että henkilö ei kykene hankkimaan sellaista turvaa omalla toiminnallaan taikka ei saa sitä muista sosiaaliturvajärjestelmistä tai muilta henkilöiltä (HE 309/1993 s. 69). Tällä perusoikeudella näyttää olevan lähes poikkeuksettoman perusoikeuden luonne.

Perustuslain 19.1 §:ssä tarkoitetun turvan saamisen edellytykset selvitetään yksilökohtaisella tarveharkinnalla. Tällöin pyritään varmistamaan sellainen tulotaso ja palvelut, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset. Tukeen kuuluu esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn säilymisen kannalta välttämättömän ravinnon ja asumisen järjestäminen. Hallituksen perusoikeusuudistusesityksessä viitattiin sosiaalihuoltolain (710/82) mukaiseen tulotukeen. Tosin PeL 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus ei ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen sosiaaliturvajärjestelmään. Sosiaalihuoltolaki ei kiinnittänyt tätä sosiaalista perusoikeutta nimenomaisesti siihen tasoon, joka vallitsi vuonna 1995 (perusoikeusuudistuksen toteutus) vuoden 1982 sosiaalihuoltolain nojalla.

Vaikka 1 momentin säännös luonnehditaan subjektiiviseksi oikeudeksi, se edellyttää käytännössä alemmanasteista lainsäädäntöä, joka sisältää säännökset tukimuodoista, niiden saamisedellytyksistä, tarveharkinnasta ja menettelymuodoista (PeVM 25/1994 s. 4).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 12.7.2020: Oikeustiede:oikeus välttämättömään toimeentuloon. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeus välttämättömään toimeentuloon.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg