Oikeustiede:eksistenssiminimi

  Tieteen termipankista

  eksistenssiminimi

  eksistenssiminimi (vanhentunut)
  Määritelmä vanhentunut määrite vähimmäissisällöksi perustuslain 19.1 §:ssä säädetylle oikeudelle välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon
  Selite

  Eksistenssiminimin käsitettä käytettiin vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeisenä aikana kuvaamaan PeL 19.1 §:ssä säädetyn, sosiaaliturvaa tarkoittavan perusoikeussäännöksen soveltamisalaa. Säännöksen mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

  Eksistenssiminimin käsite on sittemmin jäänyt pois käytöstä ainakin osin siksi, että ilmaisu näköjään viittaa ihmisen hengissä säilymisen vähimmäisehtoihin, joista ei kuitenkaan PeL 19.1 §:ssä ole kysymys säännöksen sisältämän ihmisarvoisen elämän turvaamisvelvoitteen seurauksena.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:eksistenssiminimi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eksistenssiminimi.)