Oikeustiede:oikeus työhön

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeus työhön

oikeus työhön
Definition ihmisille kuuluva oikeus hankkia toimeentulonsa itse valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Laajemmin ajatellen oikeus työhön edellyttää julkisen vallan toimenpiteitä, jotka edistävät työllisyyttä ja takaavat toimeentulon turvan, mikäli työtä ei voida järjestää. Tähän oikeuteen liittyvät läheisesti vaatimukset terveellisistä ja turvallisista työoloista.
Explanation Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

Perustuslain ilmaisu on yhdenmukainen kansainvälisten yleissopimusten vastaavien määräysten kanssa.

Työttömyysturvaa koskeva perusoikeusluvun 19 § täydentää perusoikeussääntelyä tuomalla siihen sosiaalisen ulottuvuuden.

Oikeutta työhön on Suomessa keskeiseltä osiltaan konkretisoinut työllisyyslainsäädäntö, jonka sisältö ja tavoitteetkin ovat vaihdelleet eri aikoina. Myös työttömyysturvasta on säädetty tavallisessa lainsäädännössä. Monet muutkin lait sisältävät työntekijöiden asemaa sillä tavalla koskevia säännöksiä, että niillä on läheinen yhteys tässä käsiteltävään perusoikeuteen sen laajemmassa merkityksessä. Erityisesti on mainittava työturvallisuus-, työaika-, vuosiloma- ja työsopimuslainsäädäntö, valtion virkamieslaki, kunnalliset ja kirkon virkasäännöt sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntö ja niiden perusteella solmitut sopimukset.
Additional Information
Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.11.2020: Oikeustiede:oikeus työhön. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeus työhön.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg