Oikeustiede:kansallinen metsäohjelma

  Tieteen termipankista

  kansallinen metsäohjelma

  kansallinen metsäohjelma
  Määritelmä ohjelma, joka sisältää kansalliselle metsäpolitiikallemme asetettavat keskeisimmät linjaukset
  Selite

  Kansallisen metsäohjelman laatimisesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö, joka laatii ohjelman yhteistyössä muiden ministeriöiden sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Kansallisen metsäohjelman päämääränä on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen lisätä metsien monipuolista käyttöä ja niistä kertyvää hyvinvointia. Kansallisen metsäohjelman tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeisiä välineitä ovat alueelliset metsäohjelmat. Kansallista metsäohjelmaa päivitetään tarpeen vaatiessa.

  Suomessa laadittavassa kansallisessa metsäohjelmassa noudatetaan kansallisten metsäohjelmien eurooppalaisia periaatteita, joista sovittiin Euroopan metsäministerikokouksessa Wienissä vuonna 2003. Näitä periaatteita ovat muun muassa osallistuminen, kokonaisvaltaisuus sekä monialaisuus.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kimmo Huttunen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 11.12.2023: Oikeustiede:kansallinen metsäohjelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansallinen metsäohjelma.)