Oikeustiede:yhteismetsä metsätaloudessa

  Tieteen termipankista

  yhteismetsä metsätaloudessa

  yhteismetsä metsätaloudessa
  Määritelmä kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, jonka pääasiallisena tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen osakkaiden hyväksi
  Selite

  Metsien hallinnointiin yhteismetsänä liittyy monia yhteiskunnankin kannalta merkityksellisiä etuja, kuten metsien omistusrakenteen pirstoutuminen. Tämän vuoksi yhteismetsien perustamista on katsottu tarpeelliseksi tukea muun muassa verotuksen keinoin.

  Yhteismetsän osakkaina olevat osakaskiinteistöjen omistajat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Osakaskunta on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Yhteismetsä on yksityismaata, eikä sillä ole julkisoikeudellista luonnetta. Kiinteistöoikeudellisesti yhteismetsä kuuluu osakastiloihin niiden yhteisenä alueena, eli yhteismetsän osakaskunta ei omista yhteismetsän metsämaata. Yhteismetsien hallinnointiin sisältyy tiettyjä erityispiirteitä, kuten velvollisuus suunnitelmalliseen metsien hoitoon ja käyttöön, eli yhteismetsän on laadittava alueelleen metsäsuunnitelma.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kimmo Huttunen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:yhteismetsä metsätaloudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteismetsä metsätaloudessa.)