Oikeustiede:alueellinen metsäohjelma

  Tieteen termipankista

  alueellinen metsäohjelma

  alueellinen metsäohjelma
  Määritelmä metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön toiminta-alueelleen laatima ohjelma, joka sisältää yleiset tavoitteet metsien kestävälle hoidolle ja käytölle
  Selite

  Alueellisten metsäohjelmien laadinnasta vastaavat metsäkeskuksen alueyksiköt, ja niiden tulee ohjelmaa laadittaessa olla yhteydessä tarpeellisten tahojen kanssa. Ohjelmaan sisällytetään kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitetuille toimenpiteille ja niiden rahoitukselle asetettavat vaatimukset sekä alueen metsätalouden kehittämiselle asetettavat tavoitteet. Alueellista metsäohjelmaa tarkistetaan tarpeen vaatiessa.

  Alueellinen metsäohjelma on osa kansallisen metsäohjelman käytännön toteutustyötä. Aiemmin alueellisen metsäohjelman nimi oli metsätalouden alueellinen tavoiteohjelma, mutta nimi muutettiin muun muassa termistön selkiinnyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Kuten aiemmasta nimestäkin voidaan päätellä, alueellisen metsäohjelman näkökulma painottuu puuntuotantoon, joka pyritään ohjelmassa suhteuttamaan metsiin suuntautuviin muihin tarpeisiin. Ohjelmassa otetaan siis huomioon myös metsien hoitoon ja käyttöön liittyvät ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kimmo Huttunen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:alueellinen metsäohjelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:alueellinen metsäohjelma.)