Oikeustiede:menetetyn määräajan palauttaminen (prosessioikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

menetetyn määräajan palauttaminen (prosessioikeus)

menetetyn määräajan palauttaminen (prosessioikeus)
Definition ylimääräinen muutoksenhakukeino, jonka avulla asianosainen voi saada ilman omaa syytään menettämänsä prosessuaalisen määräajan tilalle uuden määräajan tai -päivän oikeudenkäyntiä varten
Explanation

Menetetty määräaika voidaan hakemuksesta palauttaa sille, joka laillisen esteen vuoksi ei ole voinut määräajassa ilmoittaa tyytymättömyyttään taikka hakea muutosta tai takaisinsaantia tai ryhtyä muuhun toimeen oikeudenkäynnissä taikka joka muutoin esittää anomuksensa tueksi erittäin painavia syitä.

Menetetyn määräajan palauttamista on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa edellä tarkoitetun estymisen lakkaamisesta ja viimeistään vuoden kuluessa määräajan päättymispäivästä. Hakemusta ja sen käsittelyä koskevat soveltuvin osin kantelua koskevat säännökset.

Menetetyn määräajan palauttamista koskevaa säännöstöä on vakiintuneesti tulkittu siten, että kysymyksessä tulee olla prosessuaalinen määräaika. Aineellista (aineellisoikeudellista) määräaikaa ei siten voida palauttaa.

Käytetyt lähteet: Oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 31 luvun 17-18 §
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Jokela

Related Concepts

Sources

HavansiE2004, JokelaA2015, s. 819-823

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:menetetyn määräajan palauttaminen (prosessioikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:menetetyn määräajan palauttaminen (prosessioikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →