Oikeustiede:maakuntalaki

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition Ahvenanmaan maakuntapäivien säätämä laki
Explanation

Ahvenanmaan itsehallintoon kuuluu oikeus säätää Ahvenanmaan itsehallintolaissa mainituilla aloilla omia lakeja, joita kutsutaan maakuntalaeiksi (landskapslag). Hierarkkisessa suhteessa maakuntalait sijoittuvat Suomen perustuslain ja Ahvenanmaan itsehallintolain alapuolelle, mutta niillä aloilla, joilla maakunnalla on lainsäädäntövalta, tämä valta on yksinomainen. Siten maakuntalait eivät hierarkkisessa suhteessa ole alisteisia tavalliselle eduskuntalaille. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että jollei maakuntapäivillä säädetä lakeja maakunnan toimivaltaan kuuluvilla aloilla, ei myöskään Suomen eduskunnan lainsäädäntö tule sovellettavaksi toissijaisesti.

Maakuntalaki voi olla sisällöltään ns. blankettilaki, jolla maakuntapäivät hyväksyy valtakunnallisen lain siten, että se tulee voimaan myös maakunnassa.

Lainsäädäntövallan jakautuminen valtakunnan ja maakunnan välillä määräytyy Ahvenanmaan itsehallinnon mukaan. Itsehallintolaki sisältää yhden luettelon maakunnan toimivaltaan kuuluvista oikeudenaloista ja toisen luettelon valtakunnan toimivaltaan kuuluvista oikeudenaloista. Lisäksi on eräitä oikeudenaloja, jotka voidaan siirtää maakunnan toimivaltapiiriin tavallisella eduskuntalailla.
Additional Information
Kirjoittaja: Sten Palmgren

Sources

HE73/1990vp, JyränkiA2000, JääskinenN2006, OlssonC1993, SuksiM2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.3.2023: Oikeustiede:maakuntalaki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maakuntalaki.)