Oikeustiede:sopimusasetus

  Tieteen termipankista

  sopimusasetus

  sopimusasetus
  Määritelmä tasavallan presidentin antama asetus hallintotehtävien siirtämisestä, joka on annettu Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella
  Selite

  Sopimusasetuksella (överenskommelseförordning) voidaan valtion hallinnolle kuuluvia tehtäviä siirtää Ahvenanmaan maakunnan viranomaiselle taikka vastaavasti maakuntahallinnolle kuuluvia tehtäviä siirtää valtion viranomaiselle. Sopimusasetus voidaan puolin ja toisin irtisanoa.

  Ehdotuksesta sopimusasetukseksi on pyydettävä lausunto Ahvenanmaan valtuuskunnalta. Asetusehdotus esitellään presidentille oikeusministeriöstä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Sten Palmgren

  Erikieliset vastineet

  överenskommelseförordningruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HE73/1990vp, SuksiM2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:sopimusasetus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sopimusasetus.)