Oikeustiede:määräaikainen vuokrasopimus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

määräaikainen vuokrasopimus

määräaikainen vuokrasopimus
Definition Vuokrasopimus, jonka päättymisestä määrätyn ajan kuluttua on sovittu sopimuksessa tai erikseen, on määräaikainen. Määräaika on mahdollista määrittää monella tavalla. Määräaikaisuus edellyttää, että sopimus on voimassa sovittuun päättymiseen asti. Määräaikaisen sopimuksen vaihtoehto on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
Explanation Vuokrasopimus on velvoiteoikeudellinen sopimus, johon sovelletaan velvoiteoikeudellisia yleisiä säännöksiä ja periaatteita, ellei vuokrasopimuksen osalta ole toisin säädetty. Kaikenlaiset vuokrasopimukset, kuten asunnon, liikehuoneiston, maa-alueen ja irtaimen esineen vuokrasopimus, voivat olla määräaikaisia. Silloin sopimus päättyy määräajan kuluttua, mutta voi päättyä myös aikaisemmin esimerkiksi sopimusrikkomuksen seurauksena. Mahdollisuutta irtisanoa sopimus ei sen sijaan ole. Irtaimen esineen vuokrasta ei ole omia säännöksiä sopimuksen päättymisestä, muissa mainituissa vuokrasuhteissa sen sijaan on. Sen vuoksi irtaimen vuokraan sovelletaan tältä osin yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita.

Muissa mainituissa vuokrasopimuksissa tulee noudattaa ensisijaisesti kyseistä vuokraa koskevia erityissäännöksiä. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mukaan lähtökohta on, että vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole sovittu (4 §). Sopimus voi muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, jos saman vuokralaisen kanssa sovitaan useammin kuin kahdesti peräkkäin enintään kolmen kuukauden määräaikaisesta vuokrasta, eli määräaikaisen sopimuksen käyttämistä irtisanomissääntöjen kiertämiseksi on rajoitettu. Määräaikainen sopimus on siis myös sallittu, mutta se edellyttää määräajasta sopimista.

Liikehuoneiston vuokrauksessa säädetyn lain (482/1995) 3 §:n mukaan vuokrasopimus on määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Sekä asuinhuoneiston että liikehuoneiston määräaikainen vuokrasopimus päättyy sovitun voimassaoloajan päättyessä. Molemmissa sopimustyypeissä suullisesti tehty sopimus on voimassa toistaiseksi.

Maanvuokralaissa (258/1966) säädetään viidestä erilaisesta vuokrasta eli tontinvuokrasta, muusta asuntoalueen vuokrasta, rakennetun viljelmän vuokrasta, maatalousmaan vuokrasta ja muusta maanvuokrasta. Kutakin koskevat lain yleiset säännökset ja vuokratyypin omat säännökset. Tontinvuokrasopimuksia ei käytännössä tehdä. Muu asuntoalueen vuokrasopimus on määräaikainen. Rakennetun viljelmän vuokrasopimus on myös määräaikainen. Jos määräajasta ei sovita, vuokrasopimus on voimassa kaksi vuotta. Maatalousmaan vuokrasopimus on myös määräaikainen ja kestää enintään 20 vuotta. Mainittua sääntöä lukuun ottamatta vuokratyyppiin sovelletaan rakennetun viljelmän vuokraa koskevia säännöksi eli määräajan sopimisen laiminlyönti johtaa kahden vuoden vuokrasopimuksen syntymiseen. Muuta maanvuokraa koskeva sopimus voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

KartioL1983, KartioL1988, KassoM2001, SaarnilehtoA2006, Saarnilehto&al2012, s. 1075-1094, WirilanderJ1993

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.10.2020: Oikeustiede:määräaikainen vuokrasopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:määräaikainen vuokrasopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →