Oikeustiede:luonnollinen monopoli

  Tieteen termipankista

  luonnollinen monopoli

  luonnollinen monopoli
  Määritelmä omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen liittyvä käsite, joka tarkoittaa tilannetta, jossa teknisistä syistä, eikä siis lainsäädännön perusteella, jokin elinkeinonharjoittaja (kuten sähkönsiirto- tai informaationsiirtoverkon omistaja) on sikäli ylivoimaisessa markkina-asemassa, että muut saman alan yrittäjät eivät voi harjoittaa elinkeinotoimintaa oman järjestelmän välityksin uuden verkon perustamisen suurten kustannusten seurauksena
  Selite

  Tosiasiallisesti ja siis ilman säädösperustaa vallitseva luonnollinen monopoli oikeuttaa sen omistajan velvoittamiseen lailla kohtuullista - usein käyttökustannuksiin ja siirtoverkon huoltoon liittyvää - korvausta vastaan luovuttamaan varallisuutensa käyttöoikeuksia muille yrittäjille (ks. PeVL 37/2004 ja 4/2002). Oikeus päättää varallisuutensa käyttämisestä luetaan - joskin heikommin kuin itse varallisuuserän suoja pakko-ottoa vastaan - omaisuudensuojan piiriin kuuluvaksi. Luonnollisen monopolin omistajalle on kuitenkin varattava riittävät edellytyksen monopolivarallisuutensa käyttämiseen jatkossakin. Omaisuudensuojan pörssiyhtiökriteeri vaikuttaa osaltaan siihen, että tällaiset käyttöoikeuden luovutusvelvoitteet voidaan säätää tavallisella lailla: luonnollisen monopolin omistajana on yleensä suuri pörssiyhtiö.

  Luonnollisia monopoleja koskien ei ole turvauduttu säännökseen elinkeinovapaudesta perusteluna kilpailun vapautta tarkoittavan oikeustilan säätämiseksi tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä monopoliasema purkaen.

  Jos jokin elinkeinotoiminnan harjoittamisen muoto on luonnehdittavissa julkisen hallintotehtävän hoitamiseksi, ei PeL 18 §:ssä säädetty elinkeinotoiminnan vapaus estä tämän toiminnan sääntelyä yksinoikeudeksi, siis eräänlaiseksi faktiseksi julkisen vallan monopoliksi (PeVL 12/2010, luotsausliikelaitoksen yksinoikeus luotsaustoimintaan).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:luonnollinen monopoli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luonnollinen monopoli.)