Oikeustiede:laillinen tuomioistuin/laajempi kuvaus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Palaa takaisin käsitesivulle

Oikeuskehitys Latinassa termi forum tarkoittaa kauppatoria eli sitä paikkaa, jossa tuomioistuimilla vanhassa Roomassa oli tapana pitää istuntojaan. Alun perin termi on siten tarkoittanut sitä paikkaa, johon asianosaisten oli tultava oikeuteen. Tästä forum on siirtynyt tarkoittamaan sitä tuomioistuinta, joka kyseisellä paikalla käyttää oikeutta.

Yhteiskunnallinen merkitys Pääsääntöisesti jokaisella tuomioistuimella on yksinään tuomiovalta oman tuomiopiirinsä alueella. Tämä sisältää myös sen, että ainoastaan tämä tuomioistuin voi pätevästi suorittaa kaikki prosessitoimet asiassa. Sääntö ei ole kuitenkaan poikkeukseton, vaan tuomioistuimet voivat tietyssä laajuudessa antaa toisilleen oikeusapua.

Toisaalta lain mukaan toimivaltainen tuomioistuin on, paitsi oikeutettu, myös velvollinen käsittelemään siellä lainmukaisessa järjestyksessä vireille saatetun jutun. Tuomioistuin ei saa siirtää eli delegoida toimivaltaansa toiselle.

Laillisen tuomioistuimen määräytyminen Jutun laillinen tuomioistuin määräytyy tiettyjen ulkoisten seikkojen perusteella, jotka kytkevät asian tuomioistuimen tuomiopiiriin. Tällaista seikkaa sanotaan toimivaltaperusteeksi.

Riita-asioissa laillinen tuomioistuin on pääsääntöisesti vastaajan asuinpaikan tai kiinteän omaisuuden sijaintipaikan tuomioistuin. Rikosasioissa laillinen tuomioistuin on useimmiten rikoksen tekopaikan tuomioistuin, mutta tietyin edellytyksin rikosasioita voidaan tutkia vaihtoehtoisesti myös vastaajan asuinpaikan tai vakinaisen oleskelupaikan tuomioistuimissa (ks. oikeuspaikka).

Jatkumis- eli preventioperiaate Meillä samoin kuin monien muiden maiden prosessilaeissa on omaksuttu laillisen tuomioistuimen toimivaltaa koskeva jatkumis- eli preventioperiaate. Tämän mukaan se laillinen tuomioistuin, joka on aloittanut jutun käsittelemisen, säilyy toimivaltaisena ja sen tulee saattaa käsittely loppuun, vaikka tuomioistuimen toimivallan määrännyt seikka olisi sittemmin oikeudenkäynnin aikana muuttunut (perpetuatio fori eli perpetuatio jurisdictionis).