Oikeustiede:laatuvirhe

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

laatuvirhe

laatuvirhe
Definition laatuvirhe on puutteellisuus sitoumukseen perustuvan suorituksen fyysisissä eli havaittavissa ominaisuuksissa
Explanation Laatuvirhe on suoritusvirhe ja sopimusrikkomus. Laatuvirhe ilmenee siten, että suoritus ei laadultaan vastaa sitä, mihin sen suorittaja on sitoutunut ja mihin suorituksen vastaanottaja on oikeutettu. Kysymys on ennen kaikkea kaupasta ja myyjän virheestä joko irtaimen tai kiinteän omaisuuden osalta. Laatuvirheen synonyymeinä kauppalaissa käytetään termiä tavaran virhe ja asuntokauppalaissa termiä asunnon virhe. Vaihdossa tai palvelun tuottamisessa luovuttaja tai palvelun suorittaja voi myös syyllistyä laadultaan virheelliseen suoritukseen. Lahjan saaja ei sen sijaan voi vedota antajan virheeseen. Laatuvirheeseen vetoaminen edellyttää pätevää sitoumusta, jonka täyttämisen virheellisyydestä on kysymys. Laatuvirheen lisäksi tunnetaan oikeudellinen virhe, vallintavirhe ja taloudellinen virhe asuntokaupassa.

Ostaja on oikeutettu vaatimaan virheeseen kytkettyjä seuraamuksia laatuvirheen perusteella, kun virhevastuun yleiset edellytykset täyttyvät. Virhevastuu tarkoittaa sitoumuksen oikeaa täyttämistä, joten se on luonteeltaan objektiivinen. Objektiivisuus ilmenee virheen seuraamuksissa: seuraamukset ovat pääsääntöisesti tuottamuksesta riippumattomia. Ensisijaisesti ostajalla on oikeus vaatia virheen oikaisua tai sen korjaamista. Myyjällä on myös oikeus korjata suorituksensa. Toissijainen seuraamus on hinnan alentaminen siten, että se vastaa tehtyä suoritusta. Virheen ollessa olennainen, ostajalla on oikeus purkaa oikeustoimi, johon suoritus perustuu. Ostaja voi myös pidättyä omasta suorituksestaan virheen perusteella. Vähäinen virhe ei kuitenkaan oikeuta ostajaa vaatimaan seuraamuksia. Ostajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen virheen aiheuttamien menetysten perusteella. Muista seuraamuksista poiketen vahingonkorvaus edellyttää pääsääntöisesti sen aiheuttajan tuottamusta. Toisaalta sopimussuhdetta koskevien periaatteiden mukaisesti tuottamus oletetaan.

Seuraamuksista on säännelty runsaasti kauppaa ja muita sopimuksia koskevassa lainsäädännössä. Sääntely sisältää täsmennyksiä, täydennyksiä ja poikkeuksia edellä mainittuihin periaatteisiin. Esimerkiksi salaisen laatuvirheen osalta myyjän virhevastuuta on rajoitettu käytetyn asunnon ja kiinteän omaisuuden kaupassa.

Lähteet: kauppalaki (355/1987), asuntokauppalaki (843/1994), maakaari (540/1995) 2 luku
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

Related Concepts

Sources

HemmoM2011, Routamo&Ramberg1997, NiemiM2002, HoffrénM2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:laatuvirhe. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:laatuvirhe.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →