Oikeustiede:kuolettaminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kuolettaminen

kuolettaminen
Definition kiinnityksen voimassaolon lakkauttaminen kokonaan tai osaksi
Explanation Kuolettaminen on esinevakuuksiin liittyvä erilaisten kiinnitysten voimassaolon hallintakeino. Kiinnitystä osoittava asiakirja tai sähköinen kiinnitys ei pääsääntöisesti vanhene eikä sitä tarvitse uudistaa. Kiinnitys ei myöskään lakkaa, kun panttioikeuden perustamisen yhteydessä annettu todistus kiinnityksestä (esimerkiksi panttikirja tai panttivelkakirja) palautuu velallisen haltuun luoton tultua kokonaan maksetuksi. Vanhat kiinnitykset voidaan käyttää uusien luottojen vakuuksina. Tästä syystä kiinnitysten hallinnoinnissa, niiden voimassa olon lakkauttamisessa tai kiinnityksen määrän rajaamisessa, on käytössä kuoletusmenettely. Koska kuitenkin vanhoja kiinnityksiä ja niiden perusteella annettuja todistuksia kuten panttikirjoja käytetään myös uusien luottojen vakuusjärjestelyjen yhteydessä, on kiinnitysten kuolettaminen melko harvinaista. Kuolettamista voidaan pitää perusteltuna menettelynä esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhojen, vakuuskäytöstä vapaiden ja runsaslukuisten kiinnitysten tilalle halutaan vahvistaa esineen vakuuskäytön kannalta selkeät ja tarkoituksenmukaiset kiinnitykset. Tällöin vanhat kiinnitykset kuoletetaan ja tilalle haetaan uudet.

Vahvistetut kiinnitykset ilmenevät aina viranomaisen ylläpitämästä oikeusrekisteristä kuten lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Kuolettaminen koskee useita erilaisia kiinnitysmenettelyyn perustuvia järjestelmiä. Keskeiset kuolettamista koskevat säännökset ovat maakaaren (540/1995) 17:6 ja 18:5, yrityskiinnityslain (634/1984) 23 §, aluskiinnityslain (211/1927) 34 ja 37 §, kiinnityksestä ilma-alukseen annetun lain (211/1928) 2.1 § ja autokiinnityslain (810/1972) 8 ja 10 §.

Käsite kuolettaminen viittaa myös asiakirjan tehottomaksi saattamiseen viranomaismenettelyssä. Tällöin puhutaan asiakirjan kuolettamisesta. Asiakirjan kuolettaminen tarkoittaa tuhoutuneen tai kadonneen asiakirjan tehottomaksi tekemistä hakemalla asiakirjan kuolettamista käräjäoikeudelta asiakirjain kuolettamisesta annetun lain (34/1901) perusteella. Asiakirjan kuolettaminen koskee useita laissa lueteltuja asiakirjoja muun muassa kiinnityksistä annettuja todistuksia kuten panttikirjaa. Asiakirjan kuolettamisella lienee nykyisin suurin käytännön merkitys asunto-osakkeiden kohdalla. Asiakirjan kuolettaminen poikkeaa menettelyltään ja edellytyksiltään kiinnityksen kuolettamisesta.

Käytetyt lähteet: Maakaari (540/1995)
Additional Information
Kirjoittaja: Jaakko Mikkilä

Related Concepts

Sources

Jokela&al2010, HavansiE1992, s. 319-322

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.11.2020: Oikeustiede:kuolettaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuolettaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →