Oikeustiede:kuntatalousohjelma

From Tieteen termipankki

kuntatalousohjelma

kuntatalousohjelma
Definition

osana valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä valmistellaan kuntatalousohjelma, joka

sisältää julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevan osan
Explanation

Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyyn kuuluu kuntien toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevien asioiden käsittely valtiovarainministeriön yhteydessä toimivassa kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida kuntatalouden kehitystä sekä huolehtia, että kuntatalousohjelma otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön ja päätösten valmistelussa. Kuntia neuvottelumenettelyssä edustaa Suomen Kuntaliitto ry. Valtion ja kuntien neuvottelumenettelystä, kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta ja kuntatalousohjelmasta säädetään kuntalaissa (KuntaL 111-113 §).

Kuntatalousohjelmassa arvioidaan kuntien toimintaympäristön, palvelujen kysynnän ja kuntien tehtävien muutokset sekä tehdään arvio kuntatalouden kehityksestä. Kuntataloutta arvioidaan kokonaisuutena, osana julkista taloutta ja kuntaryhmittäin. Arvioinnissa eritellään kuntien lakisääteiset ja muut tehtävät sekä arvioidaan kuntien toiminnan tuottavuutta.

Valtion talousarvioesityksen yhteydessä esitetään arvio kuntatalouden kehityksestä sekä valtion talousarvion vaikutuksista kuntatalouteen. Kuntatalousohjelman valmistelee valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä tarvittaessa muiden ministeriöiden kanssa. Kuntatalousohjelman perusteena olevat taloudelliset ennusteet ja kuntatalouden kehitysarvion laatii valtiovarainministeriö. Suomen Kuntaliitto ry osallistuu kuntatalousohjelman valmisteluun.

Käytetyt lähteet: Kuntalaki 410/2015
Additional Information
Kirjoittaja: Oiva Myllyntaus

Related Concepts

Sources

HE268/2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Oikeustiede:kuntatalousohjelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuntatalousohjelma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →