Oikeustiede:kunnian suoja

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kunnian suoja

kunnian suoja
Definition oikeusjärjestyksen antama suoja oikeushyvälle, jonka keskeisenä sisältönä on yksilön omassa yhteisössään nauttima arvostus
Explanation Kunnia oikeusnormien suojaamana asiana liitetään yleensä vain luonnollisiin henkilöihin. Se, minkälaisten yksilön nauttimaa arvostusta muodostavien tekijöiden katsotaan edellyttävän oikeudellista suojaa, riippuu oleellisesti kyseisessä yhteisössä kulloinkin vallitsevista arvostuksista. Näin suojattavaksi tulevan kunnian sisältö ei tämän vuoksi ole määriteltävissä ajasta ja paikasta riippumattomalla tavalla. Kunnian saaman suojan sisältöön eivät vaikuta vain juuri yksilölle kuuluvaa arvostusta koskevat käsitykset ja niiden muuttuminen, vaan mahdollisesti myös muut arvostuksiin nojaavat järjestelyt yhteiskunnassa, hyvänä esimerkkinä punninta, joka joissain yksittäistapauksissa joudutaan tekemään sananvapautta koskevien säännösten ja kunnian suojaa koskevien säännösten välillä.


Kunnian suojaa tarkoittavia säännöksiä on tyypillisesti annettu kahdella tasolla. Jonkinlaisen "ylätason" muodostavat perustuslakien perusoikeussäännökset ja kansainvälisissä sopimuksissa ihmisoikeuksista annetut säännökset. Suomessa on Hallitusmuodossa ollut alusta eli vuodesta 1919 alkaen yleinen säännös kansalaisen kunnian suojaamisesta. Vastaava säännös sisältyy, nyt kaikkia yksilöitä koskevana, nykyisen perustuslain 10 §:ään. Ihmisoikeussopimuksissa merkittävin kunniaa koskeva säännös on YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 17 artiklassa, jossa kielletään mm. yksilön kunniaa ja mainetta loukkaavat hyökkäykset. Tällaisten säännösten merkitys painottuu lähinnä yleiseen periaatteelliseen, mm. muiden perus- ja ihmisoikeussäännösten tulkinnassa vaikuttavaan ohjaukseen. Konkreettisella tasolla kunnian suojaa turvataan ja järjestetään lähinnä rikosoikeudellisin säännöksin. Rikoslain 29 luvussa on nyt säännökset kunnianloukkauksesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta (uudistettu vuonna 2013). Kunnian suojalle tulevan konkreettisen sisällön kannalta merkitystä voi olla myös vahingonkorvauslain säännöksillä kunnian loukkauksen kohteeksi joutuneen oikeudesta korvaukseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Mikael Hidén

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 4.6.2020: Oikeustiede:kunnian suoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnian suoja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →