Oikeustiede:kotirauhan suoja

  Tieteen termipankista

  kotirauhan suoja

  kotirauhan suoja
  Määritelmä kotirauhan suoja perusoikeutena turvataan osana yksityiselämän suojaa (PeL 10 §): jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu
  Selite

  Kotirauhan suoja on Suomessa henkilölle taattu perusoikeus olla toisten häiritsemättä siinä ympäristössä, joka voidaan katsoa hänen kodikseen. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset. Rajanveto-ongelmia on syntynyt esimerkiksi säädettäessä elinkeinotoiminnan valvonnan intressissä viranomaisille valvonta- ja tarkastusoikeuksia sellaisten henkilöiden toimitiloissa, jotka harjoittavat elinkeinoa kotonaan. Kotirauhan suojan ydinalue on vakituinen asunto.

  PeL 10.3 § säätää edellytyksistä, joiden nojalla voidaan säätää rajoituksia kotirauhan suojaan. Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä.

  Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:kotirauhan suoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kotirauhan suoja.)