Oikeustiede:kunnan tilintarkastus

From Tieteen termipankki

kunnan tilintarkastus

kunnan tilintarkastus
Definition JHTT-ammattitilintarkastajan toimittama tarkastus sen toteamiseksi, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti
Explanation

Tilintarkastaja tekee lähtökohtaisesti laillisuustarkastusta noudattaen hyvää tilintarkastustapaa. Erikseen on annettu suositus hyvästä tilintarkastustavasta julkishallinnossa. Hallinnon tarkastuksen lisäksi tilintarkastaja antaa arvionsa tilinpäätöksen ja siihen kuuluvan konsernitilinpäätöksen oikeellisuudesta ja tietojen riittävyydestä. Lisäksi tilintarkastajan on tarkistettava, antavatko tilinpäätös ja konsernitilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Kolmanneksi tilintarkastajan on tarkastettava, onko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. Neljänneksi tilintarkastaja arvioi, onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tilintarkastaja antaa vuosittain tilintarkastuskertomuksen valtuustolle ja antaa valtuustolle myös ehdotuksen niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus mahdollisesti antaa aihetta.


Lähteet: kuntalaki (365/1995) 72−73 §
Additional Information
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Related Concepts

Sources

Harjula&Prättälä2012, s. 604-628

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Oikeustiede:kunnan tilintarkastus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnan tilintarkastus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →