Oikeustiede:henkilöyhtiö

  From Tieteen termipankki

  henkilöyhtiö

  henkilöyhtiö
  Definition kahden tai useamman oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön yhteistoimintaan perustuva yritysmuoto, jolle on tunnusomaista yhtiön itsenäisyys (henkilöyhtiö on omistajistaan erillinen oikeussubjekti), yhtiömiesten henkilökohtainen osallistuminen yhtiön toimintaan ja heidän rajaton vastuunsa yhtiön velvoitteista sekä yhtiöllä oleva tietty taloudellinen tarkoitus
  Explanation

  Yhtiöt voidaan jakaa pääomayhtiöihin ja henkilöyhtiöihin. Pääomayhtiöstä (osakeyhtiöstä) henkilöyhtiö eroaa siinä, että sen toiminnan ja luottokelpoisuuden perustana on enemmän yhtiömiesten henkilökohtainen varallisuusasema ja yhteistyö kuin yhtiön oma varallisuus.

  Henkilöyhtiöitä ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Nämä eroavat toisistaan siinä, että avoimen yhtiön osakkaat (yhtiömiehet) osallistuvat yhtiön toimintaan ja ovat koko omaisuudellaan vastuussa yhtiön velvoitteista, kun taas kommandiittiyhtiössä on edellä kuvatun tyyppisten osakkaiden lisäksi äänettömiksi yhtiömiehiksi kutsuttuja osakkaita, jotka ovat vastuussa yhtiön sitoumuksista vain yhtiöön sijoittamansa pääomapanoksen osalta. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta osallistua yhtiön hallintoon ja päätöksentekoon ellei yhtiösopimuksessa tai muutoin ole nimenomaan toisin sovittu.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Oikeustiede:henkilöyhtiö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:henkilöyhtiö.)