Oikeustiede:keskeytysvakuutus

  Tieteen termipankista

  keskeytysvakuutus

  keskeytysvakuutus
  Määritelmä vakuutus, jossa vakuutustapahtumana on liiketoiminnan keskeytyminen vakuutusehdoissa määritellystä syystä
  Selite Keskeytysvakuutuksella turvataan yrityksen liiketoiminnan tulos, kun yrityksen liiketoiminta keskeytyy vakuutusehdoissa mainitusta syystä. Kyse voi olla liiketoiminnassa tarvittavan omaisuuden tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta aiheutuvasta liiketoiminnan keskeytymisestä. Keskeytyksen syynä voi olla myös esimerkiksi yrityksen avainhenkilön työkyvyttömyys, alihankkijalle tai asiakkaalle aiheutunut vahinko (riippuvuuskeskeytysvakuutus) tai viranomaisen määräys rajoittaa yrityksen toimintaa tartuntataudin vuoksi (epidemiakeskeytysvakuutus). Korvattavaa vahinkoa voivat olla toisaalta saamatta jääneet tulot ja toisaalta aiheutuvat lisäkustannukset.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hoppu&Hemmo2006, s. 334-335, Rantala&Kivisaari2020, s. 586-590

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:keskeytysvakuutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:keskeytysvakuutus.)