Oikeustiede:vakuutustapahtuma

  Tieteen termipankista

  vakuutustapahtuma

  vakuutustapahtuma
  Määritelmä se tapahtuma, joka vakuutussopimuksen mukaan oikeuttaa vakuutuskorvaukseen eli sen vaaran toteutuminen, jonka varalta vakuutus on otettu
  Selite

  Vakuutustapahtuma määritellään vakuutussopimuksessa. Se voi olla esimerkiksi tulipalo palovakuutuksessa tai matkan peruuntuminen matkavakuutuksessa. Vakuutukselle tunnusomaisena on pidetty riskiä, jonka vakuutuksenottaja vakuutusmaksua vastaan siirtää vakuutuksenantajan kannettavaksi. Näin ollen vakuutustapahtuman tulisi olla sattumisensa tai ainakin sattumisajankohtansa osalta ennalta-arvaamaton. Esimerkkinä jälkimmäisestä on sinänsä varma mutta ajankohdaltaan epävarma kuolema vakuutustapahtumana henkivakuutuksessa. Tarjolla on kuitenkin myös vakuutuksia, joissa riski on hyvin pieni tai vakuutuksenantajan kannalta olematon. Tällaisia vakuutuksia ovat eläkevakuutukset, joihin on liitetty myös kuolemanvaraturva, sekä sijoitussidonnaiset henki- ja eläkevakuutukset, joissa riski on vakuutuksenottajalla eikä vakuutuksenantajalla.

  Vakuutuksen voimassa ollessa vakuutuksenantaja kantaa vastuun vakuutetusta riskistä. Koska vakuutustapahtuma on se tekijä, joka laukaisee vakuutuksenantajan velvollisuuden maksaa vakuutuskorvaus, ei vakuutuksesta makseta korvausta, ellei vakuutustapahtumaa satu. Tällöin vakuutuksen merkitykseksi jää tämä abstrakti vastuunkanto.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hoppu&Hemmo2006, s. 1 ja 27, s. 173-180, Norio-TimonenJ2018, s.1-2

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:vakuutustapahtuma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vakuutustapahtuma.)