Rantala&Kivisaari2020

    Tieteen termipankista

    RANTALA, J. – KIVISAARI, E.: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos. FINVA 2020.