Oikeustiede:kassaperiaate

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kassaperiaate

kassaperiaate
käteisperiaate
maksuperiaate
Definition kassa- eli käteisperiaatteen mukaan tuloverotuksessa veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen ajallinen kohdistaminen asianomaisten verovuosien tuloiksi ja menoiksi ratkaistaan maksun ajankohdan perusteella
Explanation

Tulojen ja menojen jaksottamisessa (ajallisessa kohdistamisessa) noudatetaan kahta pääperiaatetta: kassa- ja suoriteperiaatetta. Kassaperiaatteessa merkitystä ei anneta sopimuksen tekemisajankohdalle eikä palvelun tai tavaran luovuttamishetkelle vaan tulon ja menon maksuajankohdalle. Suoriteperiaatteen mukaan meno syntyy silloin, kun tuotannontekijä vastaanotetaan, ja tulo silloin, kun suorite luovutetaan.

Tuloverolain mukaan verotettavien tulojen ja menojen jaksottaminen ratkaistaan pääsääntöisesti kassaperiaatteen mukaisesti. Tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu. Tulon nostamiseen rinnastetaan tuloverolain (1535/1992) 110 §:ssä ne tilanteet, joissa tulo on merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatettu hänen vallintaansa. Tuloverolain 113 §:n mukaan verovelvollisen suorittamaan menoon perustuva vähennys tehdään sinä verovuonna, jona maksu on suoritettu. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Tuloverolain erityissäännösten mukaan kassaperiaatetta ei noudateta, kun kysymyksessä on jokin seuraavista eristä: luovutusvoitto, eläketulo, urheilutulo, metsätalouden meno tai menovaraus sekä rakennusten, koneiden, kaluston, immateriaalioikeuksien tai substanssihyödykkeiden hankintameno. Kassaperiaatetta ei sovelleta myöskään tuloon ja menoon, joka on saatu toiminnasta, josta verovelvollinen on kirjanpitovelvollinen. Tällöin jaksottaminen tapahtuu elinkeinotuloverolain säännösten mukaan (L elinkeinotulon verottamisesta 360/1968, III osa).

Ammatinharjoittaja voi kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1a §:ssä säädetyin edellytyksin kirjata liiketapahtumat ja laatia tuloslaskelmansa maksuperusteisesti, jolloin ammatinharjoittaja voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa. Tällöin noudatetaan tulojen ja menojen jaksottamisessa elinkeinoverotuksessa pääsääntöisesti kassaperiaatetta (L elinkeinotulon verottamisesta 27a §). Periaatetta ei kuitenkaan sovelleta käyttöomaisuuden luovutushintoihin eikä käyttö- ja vaihto-omaisuuden hankintamenoihin.

Maatalouden tulosta laskettaessa jaksotetaan tulot ja menot maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 4 §:n ja 6 §:n 2 momentin nojalla kassaperiaatteen mukaisesti. Poikkeusasemassa ovat esimerkiksi seuraavat erät: luovutushinta, joka on saatu myymällä olennainen osa kotieläimistä, sekä kotieläinten, rakennusten, koneiden, laitteiden ja salaojien hankintamenot.
Additional Information
Kirjoittaja: Asko Lehtonen

Related Concepts

Sources

Andersson&al2016, Andersson&Penttilä2014, Myrsky&Räbinä2014, NykänenP2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.10.2021: Oikeustiede:kassaperiaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kassaperiaate.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →