Oikeustiede:kansainvälinen ympäristöoikeus

  Tieteen termipankista

  kansainvälinen ympäristöoikeus
  ympäristöoikeus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kansainvälinen ympäristöoikeus
  Määritelmä kansainvälisellä ympäristöoikeudella tarkoitetaan sitä laajan ympäristöoikeuden kerrostumaa, joka käsittää kansainvälisiin sopimuksiin, ylikansalliseen oikeuskäytäntöön ja kansainvälisiin periaatteisiin perustuvan oikeudellisen aineiston
  Selite

  Kansainvälinen ympäristöoikeus kattaa pääosin valtioiden väliset suhteet ympäristöön liittyvissä kysymyksissä, myös rikosoikeudellisen ja vahingonkorvausoikeudellisen vastuun. Ensimmäisiä merkittäviä periaatteita olivat merten vapauden ja viattoman kauttakulun periaatteet, jotka sittemmin ovat laajentuneet käsittämään myös ympäristöulottuvuuden erityisesti ympäristövahinkotilanteissa ja alusvahinkojen ehkäisyssä. Ympäristösopimukset, joita solmitaan pääasiassa Yhdistyneiden kansakuntien, sen alajärjestöjen (UNEP) ja muiden kansainvälisten organisaatioiden (Euroopan Neuvosto) piirissä, voivat olla globaaleja (ilmastopuitesopimus 1992) tai alueellisia (Pohjoismainen ympäristönsuojelusopimus 1974, ECE:n ympäristövaikutusten arviointia koskeva Espoon sopimus 1991). Ne voivat myös olla ympäristöä tai luontoa kokonaisuudessaan (Luonnon monimuotoisuussopimus 1992) tai vain joitakin sen osia (Atlantti, Etelämanner, Itämeren merellinen ympäristö) taikka tiettyä ihmisen toimintaa (meriliikenne, tietyt teolliset päästöt, öljykuljetukset) koskevia. Myös kalastussopimukset kuuluvat kansainvälisen oikeuden piiriin.

  Riidanratkaisu kansainvälisen ympäristöoikeuden kysymyksissä määräytyy kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden erityisten sääntöjen mukaan, ellei sopimuksissa erikseen toisin määrätä.

  Ks. myös kansainvälinen ympäristöoikeus (kansainvälinen julkisoikeus).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Birnie&al2009, EbbessonJ2000, Hollo&Parkkari1994, KuokkanenT2002, KuokkanenT2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.7.2024: Oikeustiede:kansainvälinen ympäristöoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen ympäristöoikeus.)