Oikeustiede:ympäristövastuu

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

ympäristövastuu

ympäristövastuu
Definition toiminnanharjoittajan tai jonkin muun pilaantumista aiheuttaneen tahon vastuu vaikutuspiirissään olevasta ympäristöstä siten, että otetaan huomioon toiminnan vaikutukset esimerkiksi luonnonvaroihin sekä vesien, ilman ja maaperän suojeluun, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tai ilmastonmuutoksen torjumiseen, kun tarkastellaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia
Explanation Ympäristövastuun lähtökohtana on aiheuttajan vastuun periaate. Ympäristövastuulla tarkoitetaan laajassa mielessä sitä, että organisaation toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten hallinta on kytketty osaksi organisaation johtamista ja siten osaksi normaalia toimintaa. Usein organisaation johto käyttää apuvälineenä ympäristöjärjestelmää, josta saadaan työvälineitä ympäristöasioiden seuraamiseen, johtamiseen ja käytännön työtehtäviin. Edellä tarkoitettu ympäristövastuu voi perustua vapaaehtoisuuteen, toimialakohtaisiin tai muihin sopimuksiin tai olla vastaus viranomaisten esittämiin vaatimuksiin.

Suppeassa mielessä ympäristövastuu tarkoittaa oikeudellisesti sitovaan sääntelyyn perustuvia velvoitteita. Kyseessä voi olla vastuu ympäristövahinkojen korvaamisesta, ympäristörikoksesta tai ennallistamisesta. Nykyisen suomalaisen sääntelyn taustalla on perustuslakiin sisältyvä ympäristöperusoikeus, joka vaikuttaa sitovammin erityisesti lainsäätäjään ja tulkintavaikutuksen kautta myös lainsoveltamisvaiheessa. EU:n sääntelyssä on erityisesti aiemmin käytetty käsitettä ympäristövahinkovastuu, joka kattaa sekä yksityisoikeudellisten vahinkojen korvaamisen että vahinkojen jälkeisen ympäristön ennallistamisen aiheuttamat kustannukset. Laajemmalla käsitteellä ympäristövastuu tarkoitetaan sitä koskevan direktiivin (2004/35/EY, 21.4.2004) mukaan vesille, suojelluille lajeille ja maaperälle aiheutuneiden ympäristövahinkojen ehkäisemistä ja korjaamista samalla kun soveltamisalasta on rajattu yksityisoikeudellisten vahinkojen korvaaminen.

Käytetyt lähteet:

Valkoinen kirja ympäristövahinkovastuusta KOM(2000) 66 lopullinen, (9.2.2000) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta
Additional Information
Kirjoittaja: Jouko Tuomainen

Related Concepts

Sources

Hallberg&al2012, Kuusiniemi&al2013, TuomainenJ2006, s. 29-31

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.1.2021: Oikeustiede:ympäristövastuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ympäristövastuu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →
  1. OHJAUS