Oikeustiede:jälleenvakuutus

  Tieteen termipankista

  jälleenvakuutus

  jälleenvakuutus
  Määritelmä vakuutusyrityksen ottama vakuutus, jolla se vakuuttaa ensivakuutuksella kannetavakseen ottamaansa riskiä
  Selite Jälleenvakuutuksella vakuutuksia myöntänyt vakuutusyritys (ensivakuuttaja) siirtää kannettavakseen ottamaansa riskiä jälleenvakuutusyritykselle ottamalla tältä jälleenvakuutuksen. Jälleenvakuutussopimuksessa siis vakuutuksenottajana on ensivakuuttaja ja vakuutuksenantajana jälleenvakuutusyritys. Jälleenvakuuttajakin voi ottaa jälleenvakuutuksen. Jälleenvakuuttaminen antaa vakuutusyritykselle mahdollisuuden myöntää vakuutuksia myös sellaisille kohteille, joihin liittyvä riski on liian suuri jäämään kokonaan sen vastuulle. Mikäli riski vakuutetaan niin, että vakuutuksenantajina on useampia vakuutusyrityksiä, kyse ei ole jälleenvakuutuksesta vaan ensivakuutuksesta, vaikka tällöinkin riski jakaantuu useamman vakuutusyrityksen kesken. Vakuutussopimuslakia (543/1994) ei sovelleta jälleenvakuutukseen (1 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hoppu&Hemmo2006, s. 428–429, HäyhäJ2000, s. 30–34, Rantala&Kivisaari2020, s. 93

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:jälleenvakuutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jälleenvakuutus.)