HäyhäJ2000

    Tieteen termipankista

    HÄYHÄ, J.: Jälleenvakuutus sopimuksena. Forum iuris, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. 2000.