Oikeustiede:isännöitsijäntodistus

  Tieteen termipankista

  isännöitsijäntodistus

  isännöitsijäntodistus
  Määritelmä asiakirja, josta ilmenee asunto-osakeyhtiötä ja sen tiettyä osakehuoneistoa koskevia yksityiskohtaisia tietoja
  Selite Isännöitsijäntodistusta käytetään myytäessä tai muutoin luovutettaessa asunto-osakeyhtiön osakkeita antamaan luovutuksensaajalle tietoja asunto-osakeyhtiöstä sekä siitä osakehuoneistosta, johon osakkeet tuottavat hallintaoikeuden. Lisäksi isännöitsijäntodistusta hyödynnetään antamaan tietoja yhtiöstä ja osakkeista, kun asunto-osakeyhtiön osakkeita käytetään vakuutena tai osakehuoneistoa vuokrataan. Isännöitsijäntodistus annetaan myös keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä, jotka soveltavat asunto-osakeyhtiölakia (1599/2009) tai ainakin asunto-osakeyhtiölain 7:27:n säännöstä isännöitsijäntodistuksesta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Veikko Vahtera

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Jauhiainen&al2013, s. 564-585, Sillanpää&Vahtera2011, s. 227-239

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:isännöitsijäntodistus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:isännöitsijäntodistus.)