Oikeustiede:isännöitsijä

From Tieteen termipankki

isännöitsijä

isännöitsijä
Definition asunto-osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiölakia soveltavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toimielin eli yhtiöorgaani
Explanation

Isännöitsijä on vapaaehtoinen yhtiöorgaani eli yhtiössä voi olla isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Hallitus valitsee aina isännöitsijän eikä isännöitsijän valintaa voi siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi. Isännöitsijä voi olla hallituksen jäsenenä, mutta isännöitsijä saa olla hallituksen puheenjohtajana vain, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai kaikki osakkeenomistajat siihen suostuvat.

Isännöitsijällä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen. Hallitus voi päättää isännöitsijän läsnäolosta toisin. Silloin, kun isännöitsijä osallistuu hallituksen kokoukseen, isännöitsijällä on oikeus saada eriävä mielipiteensä kirjatuksi yhtiökokouksen pöytäkirjaan, vaikka hän ei olisi hallituksen jäsen. Isännöitsijällä on myös oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa, ellei yhtiökokous yksittäistapauksessa päätä toisin.

Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Jos isännöitsijäksi on valittu yhteisö, tämän on ilmoitettava yhtiölle, kenellä luonnollisella henkilöllä on päävastuu isännöinnistä. Päävastuullisen isännöitsijän on oltava isännöintiyhteisön hallituksen tai vastaavan johtoelimen jäsen, toimitusjohtaja tai yhteisön palveluksessa, jollei asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön kesken toisin sovita. Jos isännöitsijäksi on valittu yhteisö, asunto-osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön säännöksiä isännöitsijästä sovelletaan päävastuulliseen isännöitsijään.

Asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön välille solmitaan yleensä isännöintisopimus, jossa sovitaan yksityiskohtaisesti isännöitsijän tehtävien hoitamisesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. Asunto-osakeyhtiön ja isännöitsijän keskinäinen suhde perustuu tällöin paitsi yhtiöoikeudelliseen orgaaniasemaan niin myös sopimussuhteeseen.

Tehtävät

Isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Isännöitsijälle on asunto-osakeyhtiölaissa säädetty myös lukuisa määrä erityisiä tehtäviä, kuten esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen antaminen.

Isännöitsijä saa ryhtyä epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuutuksen perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista. Isännöitsijä voi asunto-osakeyhtiölain perusteella edustaa yhtiötä asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Lisäksi isännöitsijälle voidaan antaa oikeus kirjoittaa yhtiön toiminimi.
Additional Information
Kirjoittaja: Veikko Vahtera

Related Concepts

Sources

VahteraV2017, Jauhiainen&al2013, s. 538-555, Sillanpää&Vahtera2011, s. 222-227

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:isännöitsijä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:isännöitsijä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →