Oikeustiede:keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

From Tieteen termipankki

keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
Definition sellainen muu osakeyhtiö kuin asunto-osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa ja jonka jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa taikka muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä
Explanation

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö eroaa asunto-osakeyhtiöstä siinä, että sen osakehuoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty muiksi kuin osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Tyypillisesti keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä on liike-, toimisto- ja varastohuoneistoja.

Keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön sovellettava lainsäädäntö

Keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön voidaan soveltaa asunto-osakeyhtiölakia, osakeyhtiölakia tai osakeyhtiölakia ja tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Lähtökohtana on, että keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että asunto-osakeyhtiölakia ei sovelleta yhtiöön tai että yhtiöön sovelletaan tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Tällaiseen yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia siltä osin kuin yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia. Jos keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä koskeva perusilmoitus on tehty ennen 1 päivää tammikuuta 1992, asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan yhtiöön vain, jos soveltamisesta määrätään yhtiöjärjestyksessä.
Additional Information
Kirjoittaja: Veikko Vahtera

Related Concepts

Sources

VahteraV2017, s. 41-45, Jauhiainen&al2013, s. 1081-1087, Sillanpää&Vahtera2011, s. 21-22, Kuhanen&al2010, s. 1027-1035

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →