Oikeustiede:keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

  Tieteen termipankista

  keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

  keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
  Määritelmä sellainen muu osakeyhtiö kuin asunto-osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa ja jonka jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa taikka muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä
  Selite

  Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö eroaa asunto-osakeyhtiöstä siinä, että sen osakehuoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty muiksi kuin osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Tyypillisesti keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä on liike-, toimisto- ja varastohuoneistoja.

  Keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön sovellettava lainsäädäntö

  Keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön voidaan soveltaa asunto-osakeyhtiölakia, osakeyhtiölakia tai osakeyhtiölakia ja tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Lähtökohtana on, että keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että asunto-osakeyhtiölakia ei sovelleta yhtiöön tai että yhtiöön sovelletaan tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Tällaiseen yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia siltä osin kuin yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia. Jos keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä koskeva perusilmoitus on tehty ennen 1 päivää tammikuuta 1992, asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan yhtiöön vain, jos soveltamisesta määrätään yhtiöjärjestyksessä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Veikko Vahtera

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VahteraV2017, s. 41-45, Jauhiainen&al2013, s. 1081-1087, Sillanpää&Vahtera2011, s. 21-22, Kuhanen&al2010, s. 1027-1035

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Oikeustiede:keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.)