Oikeustiede:huoneenvuokralaisen irtisanomissuoja

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

huoneenvuokralaisen irtisanomissuoja

huoneenvuokralaisen irtisanomissuoja
Definition Irtisanomissuoja tarkoittaa sitä, että sopijapuolen oikeutta irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimus on laissa rajoitettu tai irtisanominen on pyritty estämään vahingonkorvauksen uhalla. Suojaa annetaan vuokralaiselle vuokranantajan irtisanomista vastaan.
Explanation Asuntopulan aikana 1960-luvun lopusta alkaen asuinhuoneiston vuokralaista suojattiin vuokranantajan irtisanomista vastaan laajasti, koska asuntopulan vuoksi vuokranantajalla oli mahdollisuus korottaa vuokraa toistuvasti ja niin paljon, että vuokralaisen oli lähdettävä huoneistosta, kun varat eivät riittäneet. Vuosien varrella asuntotilanne on muuttunut. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa on pyritty enää estämään kohtuuttomuus ja hyvän tavan vastaisuus. Siihen on kaksi vaihtoehtoa. Lain 56 §:ssä säädetään irtisanomisen julistamisesta tehottomaksi kohtuuttomuuden vuoksi ja 57 §:ssä vuokranantajan korvausvelvollisuudesta, kun irtisanomisen perustetta ei voida pitää hyvän tavan mukaisena. Jos vuokralainen laiminlyö velvollisuutensa irtisanomisen jälkeen, hän menettää säädetyn suojan paitsi, jos laiminlyönti on vähäinen (59 §).

Myös alivuokralaista suojataan jossakin määrin irtisanomista vastaan, mutta vain uhkaamalla vuokranantajaa korvausvelvollisuudella (asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 84 §). Suojaa annetaan, jos vuokranantaja irtisanoo alivuokrasopimuksen ilman alivuokrasuhteessa hyväksyttävää syytä.

Myös liikehuoneiston vuokralaista suojataan vuokrasuhteen epäasiallisen päättymisen yhteydessä. Suojasäännökset ovat liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 44-47 §:ssä. Lain 44 §:n mukaan tuomioistuin voi julistaa vuokranantajan irtisanomisen tehottomaksi, jos vuokranantaja on pyytänyt vuokraa tarkistettaessa kohtuutonta vuokraa. Sama koskee sitä, että tarkistettua vuokran määräytymistä koskevaa ehtoa on pidettävä kohtuuttomana. Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 45 §:ssä säädetään samankaltaisesta vahingonkorvauksesta kuin asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 57 §:ssä. Tässäkin tapauksessa velvollisuutensa laiminlyövä vuokralainen menettää irtisanomissuojan (46 §).
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

SaarnilehtoA2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.1.2021: Oikeustiede:huoneenvuokralaisen irtisanomissuoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:huoneenvuokralaisen irtisanomissuoja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →