Oikeustiede:common law

  From Tieteen termipankki

  common law | anglosaksinen oikeus | angloamerikkalainen oikeus

  common law
  anglosaksinen oikeus (suurena oikeusjärjestelmänä)
  angloamerikkalainen oikeus (suurena oikeusjärjestelmänä)
  Definition englantilaisperäinen, ennakkotapausten asemaa painottava oikeus yleisellä tai periaatteellisella tasolla tarkasteltuna, ts. Englannin, Yhdysvaltain, Kanadan, Australian jne. oikeusjärjestykset ja oikeuskulttuurit kokonaisuudessaan tai ne piirteet, jotka ovat näille oikeusjärjestyksille ja oikeuskulttuureille tunnusomaisia romaanis-germaaniseen oikeuteen verrattuna.
  Explanation

  Silloin, kun common law -termi viittaa englantilaisperäiseen oikeuteen ylipäätään, sen synonyymeinä käytetään monesti ilmauksia anglosaksinen oikeus ja angloamerikkalainen oikeus. Nämä ilmaukset ovat kaksiselitteisiä. Anglosaksisella oikeudella saatetaan tarkoittaa myös muinaisen Englannin oikeutta ennen normannivalloitusta. Ilmaus angloamerikkalainen oikeus puolestaan voi välistä merkitä pelkästään Amerikassa voimassa olevia englantilaisperäisiä oikeusjärjestyksiä, usein nimenomaan Yhdysvaltain oikeutta.

  Englantilaisperäiseen oikeuteen yleisesti viittaavassa merkityksessä termiä common law käytetään laajasti sitaattilainana suomenkielisessä oikeusvertailevassa kirjallisuudessa, usein kursiivilla kirjoitettuna.

  Toisaalta englanninkielisessä oikeuskirjallisuudessa termillä on myös kaksi muuta, suppeampaa merkitystä, jotka eivät juuri esiinny suomenkielisessä kirjallisuudessa. Englantilaisessa kielenkäytössä common law useimmiten tarkoittaa Englannissa tai kulttuuriltaan englantilaisperäisessä maassa toimineiden (ja toimivien) tuomioistuinten oikeuskäytännössään kehittämää oikeutta. Tällöin common law on synonyymi ilmaukselle case law eli ennakkotapausoikeus (tapausoikeus), ja sen vieruskäsite on kirjoitettu oikeus, ts. lainsäädäntö (legislation, statute law, statutory law). Kaikkein teknisimmällä englantilaisen kielenkäytön tasolla termi common law viittaa englantilaisperäisen ennakkotapausoikeuden toiseen päälohkoon erotukseksi equity-oikeudesta (ks. Laajempi kuvaus).
  Additional Information
  Kirjoittaja: Heikki E. S. Mattila

  Related Concepts

  Sources

  BakerJ2005, CownieF2010, David&JauffretSpinosi1986, FarnsworthEA2010, MikkolaT2003, MilsomS1981, Petersen&Soukka1971, StoneJ1985, VanCaenegemRC2009, Tamm&Letto-Vanamo2015, FarranS2014, SchmiegelowM&H2014

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:common law. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:common law.)