Oikeustiede:arkaainen oikeus

  Tieteen termipankista

  arkaainen oikeus

  arkaainen oikeus
  Määritelmä varhaista oikeutta, jossa on aineksia sekä sukuoikeudesta sekä että valtiollisesta oikeusjärjestyksestä
  Selite Termillä on oikeushistoriallisessa kielenkäytössä haluttu kuvata sitä oikeuden kehitysvaihetta tai -tasoa, jossa sukuoikeus tai yhteisön oikeustavat vaikuttavat valtiollisen oikeusjärjestyksen rinnalla. Yleensä kysymys on hitaasta kehityksestä, jonka kuluessa kuningas tai muu auktoriteetti alkaa puuttua oikeudenkäyttöön. Tämä voi tapahtua niin sanotun kuninkaanrauhan kautta. Siitä esimerkkeinä ovat Ruotsin keskiaikaisten lakien (maakuntalakien ja maanlakien) rauhanvalaa koskevat määräykset tai erilliset rauhanlait. Arkaaisen oikeuden tyypillisiä piirteitä ovat oikeusnormien alhainen abstraktiotaso ja keskittyminen yksittäisiin oikeustapauksiin (ns. kasuistisuus). Rikosoikeudellisen ajattelun lähtökohtana on itse teko, eivätkä tuottamus ja tahallisuus ole tärkeitä. Myös erilaiset määrämuodot, rituaalit ja valat, ovat tärkeitä oikeuden ja oikeudellisten toimenpiteiden pätevyydelle. Arkaaisesta oikeudesta esimerkkejä ovat Mooseksen laki, Hammurabin laki ja Kahdentoista taulun laki.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Pia Letto-Vanamo

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.4.2024: Oikeustiede:arkaainen oikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:arkaainen oikeus.)