Oikeustiede:ansaitut etuudet perusoikeussuojauksessa

  Tieteen termipankista

  ansaitut etuudet perusoikeussuojauksessa

  ansaitut etuudet perusoikeussuojauksessa
  Määritelmä vuoden 1995 perusoikeusuudistusta edeltäneenä aikana vakiintunut omaisuudensuojan soveltamisalan tulkintasääntö, jonka mukaan henkilön työllään tai muulla toiminnallaan ansaitsema, mutta vasta tulevaisuudessa maksettavaksi lankeava varallisuusoikeudellinen etuus on perustuslain omaisuudensuojasäännöksen turvaama
  Selite

  Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta vuoden 1919 hallitusmuodossa säädetty kansalaisten omaisuudensuoja oli muodostunut muita perusoikeuksia vahvemmaksi. Omaisuudensuojan rajoista ja ulottuvuuksista oli kehittynyt yksityiskohtainen tulkinta- ja sääntöjärjestelmä eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoihin liittyen. Omitusoikeuskäsitteen laajuuden ja monivivahteisuuden seurauksena oli määriteltävä säännöt siitä, millä edellytyksin tähän oikeuteen voitiin lailla puuttua tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja milloin taas omaisuudensuojaan puuttuminen oli perustuslain vastaista.

  Ansaittujen etuuksien suojan tärkein soveltamisala olivat ns. ansaintaeläkkeet vastikkeena jo tehdystä työstä. Sen sijaan sosiaaliturvaan liitännäiset, eläke-nimiset, mutta saajalleen vastikkeettomat edut kuten kansaneläke tai lapsilisä, eivät olleet omaisuudensuojan piirissä. Omaisuudensuojan ne saivat vasta, kun ne olivat langenneet maksettaviksi.

  Ansaitun etuuden suoja voi ulottua ansaintaeläkkeiden ohessa muunkinlaisiin yksilön ansaitsemiin ja ansioon perustuviin etuuksiin (HE 306/1993, perusoikeusuudistus, s. 63).

  Suojaa ei voida laajentaa päättelyin, että henkilön ansiotaso-odotukset sellaisinaan olisivat omaisuudensuojan piirissä. Yleisemminkin ajatellen omaisuudensuojasäännös (perustuslain 15.1 §) on vuoden 2000 perustuslain kaudella integroitunut muiden perusoikeuksien kanssa saman veroiseksi osaksi perusoikeusjärjestelmää, ja siihen sovelletaan perusoikeuksien yleisiä rajoittamisedellytyksiä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:ansaitut etuudet perusoikeussuojauksessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ansaitut etuudet perusoikeussuojauksessa.)