Oikeustiede:Rooma I -asetus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Rooma I -asetus

Rooma I -asetus
Definition EU-asetus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)
Explanation Rooma I -asetus on EU-oikeuteen kuuluva asetus, joka sisältää sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevat lainvalintasäännöt. Asetus on osa EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä ja siviilioikeudellista yhteistyötä.

Rooma I -asetus noudattaa sisällöltään pitkälti edeltäjänsä Rooman yleissopimuksen sääntelyä. Asetus sisältää kuitenkin joitakin kokonaan uusia säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi vakuutussopimuksia ja kuljetussopimuksia sekä kuittausta. EU:n jäsenvaltioiden välisen Rooman yleissopimuksen muuntaminen EU-asetukseksi oli kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalaistumisen kannalta merkittävä uudistus, jonka myötä sopimusvelvoitteita koskevista lainvalintasäännöistä tuli osa EU-oikeutta. Asetusta sovelletaan kaikkiin sopimusvelvoitteisiin liittyviin lainvalintakysymyksiin siviili- ja kauppaoikeuden alalla lukuun ottamatta asioita, jotka on rajattu asetuksen ulkopuolelle. Rooman yleissopimuksen muuntaminen Rooma I -asetukseksi on jatkoa Brysselin yleissopimuksen muuntamiselle Bryssel I -asetukseksi. Rooma I -asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta. Rooma I -asetus liittyy läheisesti Rooma II -asetukseen.

Rooma I -asetuksen virallinen nimi on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I).

Käytetyt lähteet: http://eur-lex.europa.eu
Additional Information
Kirjoittaja: Ulla Liukkunen

Related Concepts

Sources

LiukkunenU2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 4.4.2020: Oikeustiede:Rooma I -asetus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Rooma I -asetus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →